Tuesday, June 24, 2014

Japan Tour 2014
June / July 2014


6/26 w/ Greg Saunier (drms) x Ikuko Harada (pno, vo), Saho Terao (pno, vo) WWW Shibuya

7/6 w/ Natsuki Kido, Yuji Katsui at Powers2,  Motosumiyoshi

7/7 w/ Tavito Nanao, Yuji Katsui. Pit Inn,  Shinjuku

7/8 w/ KOMA: Yuji Katsui, U-zhaan, Tatsuki Masuko, Muneomi Senju. Pit Inn,  Shinjuku

7/9 w/ Yuji Katsui, U-zhaan, Mariko Goto, Takashi Ueno. Shimokitazawa 440, Tokyo

7/11 w/ Yuji Katsui, Yumiko Ohno, Sugar, Muneomi Senju at Chikyuya Kunitachi, Tokyo

7/12 w/ Yuji Katsui and Miu Sakamoto. Chikyuya Kunitachi, Tokyo

7/13 w/ Yuji Katsui DUO. Guest: Tenniscoats. Shimokitazawa 440, Tokyo

7/14 w/ Seiichi Yamamoto (gtr). Parlwr, Nagoya


7/16 w/ Pika. Bears, Osaka


7/18 Zampano, Kyoto


7/21 w/ Yoshitake Expe, Ytamo, Kleptomaniac, Giorgione. New Hotel Osaka, Shinsaibashi

7/22 w/ Haco, Ytamo & Kosuke Matsumoto. Guggehneim House, Kobe

7/23 w/ Yoshitake Expe, Kleptomaniac. Padan Padan, Okayama

7/24 w/ Yoshitake Expe, Toyama, Kleptomaniac. Harada Onsen Yujin no Yu, Onomichi Hiroshima

7/25 w/ Yoshitake Expe, Kiyo Sadanaga. Cafe Markuru, Itsukaichi Hiroshima

7/26 w/ Reiko Imanishi, Yumiko Tanaka, Akihito Obama. Koen-Dori Classics, ShibuyaNo comments: